Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Осигурете безопасността на партито си

Всяко публично събитие носи със себе си известен риск. Въпреки това можем да намалим този риск, като мислим за безопасността предварително. Молим ви да следвате тези съвети:

Правете

Уверете се, че имате застраховка за отговорност. В никакъв случай не ставайте домакин на Reuse парти без нея. Ако нямате собствена застраховка, можете да обедините усилията си със съществуваща общностна група, която има, и проверете дали тя има адекватно покритие, преди да започнете

Поставяйте декларация за отказ от отговорност в своите онлайн обяви и на всички маси на вашето парти. По-долу ще намерите текст за тях.

Определете един доброволец Reuse-ер за отговорник по безопасността – някой с повече опит, особено с електричеството. Този доброволец играе роля преди и по време на партитата. Уверете се, че новите Reuse-ри седят до този човек!

Уверете се, че вашите майстори и доброволци четат (и подписват) техническите указания за безопасност, които ще намерите тук.

Проверете безопасността на вашето оборудване преди да напусне мястото, където сте провели Reuse парти-то. Ние насърчаваме мерките за безопасност и групите, които се стремят да придобият умения и оборудване за тестване на безопасността, когато разполагат с ресурси. Стандартите са различни във всяка страна.

Задавайте ни всички въпроси, на които не сме отговорили тук. Разполагаме с по-задълбочена информация за отговорността и риска. Ако това ви притеснява, моля, свържете се директно с нас

Не правете

НЕ правете нищо, което ви кара да се чувствате некомфортно. Това важи за всичко – от корекции, в които не се чувствате уверени, до разговори или работа с хора, с които не се чувствате комфортно. Винаги се обръщайте за помощ към организаторите.

НЕ позволявайте на някой да пие или да пуши на вашето събитие – електричеството може да бъде опасно – важно е всички да са много внимателни.

Отказ от отговорност и указания за безопасност

Отпечатайте за всяка маса:

Радваме се да ви помогнем да научите как да ремонтирате.

Ние не сме специалисти по поправка, а Reuse партитата са пространство за самостоятелни ремонти на общността.

Посещаването означава, че поемате отговорност за собствения си уред. Моля, архивирайте данните си.

Моля, дарете за подкрепа на нашата работа!

Оттук може да свалите набора с документи, касаещи безопасността и отговорността.