Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Запазете планетата - рециклирайте таблетите и телефоните си

С ръста на технологиите и честите софтуерни актуализации, рециклирането на старите телефони и таблети става все по-важно. Вместо да ги изхвърляте в кофите за боклук, направете нещо важно и ги предайте за рециклиране.

Ние вярваме, че всяко устройство, дори вече ненужно, заслужава внимание и възможност за нов живот. В този смисъл, рециклирането на стари мобилни телефони и таблети играе ключова роля за опазване на околната среда и поддържане на устойчивост в използването на ресурсите.

Рециклиране на таблети и телефони

1,39 МИЛИАРДА

мобилни телефона са подменени през 2022

Според статистиката на International Data Corporation (IDC), през 2022 година са подменени 1,39 милиарда мобилни телефона в целия свят. 

По информация от Global E-waste Monitor 2020 в Европейския съюз около 30% от електронните отпадъци се обработват правилно и рециклират. Точният брой рециклирани мобилни телефони годишно може да варира и зависи от много фактори, включително от политиките за управление на отпадъците, потребителските нагласи и инфраструктурата за рециклиране в различните страни.

Защо е важно да рециклираме телефоните и таблетите си?

Спестява природни ресурси

Рециклирането на телефони и таблети позволява повторното използване на ценни суровини, като редкоземни материали, метали, пластмаси и стъкло.Това намалява необходимостта от добив на нови суровини и спомага за запазване на природните ресурси.

Намалява замърсяването на околната среда

Когато телефоните и таблетите се изхвърлят на боклука, те често завършват на депа, където се разлагат и отделят опасни химикали и токсини в околната среда. Рециклирането им предотвратява този риск и намалява замърсяването на почвата и водите.

Създава работни места

Процесът на рециклиране на електронна техника създава работни места в индустрията за рециклиране и обработка на електронни отпадъци. Това помага за стимулиране на икономиката и създаване на нови възможности за заетост.

Помага за устойчивото бъдеще

Рециклирането на лаптопите и компютри е важна стъпка към по-устойчиво бъдеще. Като създадем култура на рециклиране и възобновяемост, ние помагаме да осигурим по-добра планета за следващите поколения.

Как рециклираме телефоните и таблетите

Стъпка 1

Изтриване на цялата информация от устройствата и издаване на сертификат за изтриване на информацията.

Стъпка 2

Оценка на работоспособността на телефона или таблета и насочване за рециклиране или повторна употреба. Второто е възможно само след съгласие на собственика на устройството.

Стъпка 3

Разглобяване на цялото устройство на съставните му части и оценка на тяхната работоспособност с цел насочване за материално рециклиране или повторна употреба.

Стъпка 4

Сортиране на частите и изпращане към заводи за претопяване и рафиниране на материалите.

Стъпка 5

Издаване на финален сертификат за рециклиране и изпращането му към собственика на устройството. 

Стъпка 6

Процес за подготовка и пренасочване за повторна употреба. След приемане устройството се диагностицира и оценява. Ако оценката позволява повторна употреба, ние изготвяме протокол за оценка и ценова оферта за неговото изкупуване (само за клиенти с корпоративни договори). 

Как да рециклирате телефоните и таблетите си?

Изпратете ни информация за вашите телефони и таблети. Напишете ни какви са изискванията ви за тяхното рециклиране: изтриване на данните, ниво на сигурност, начин на удостоверяване и издаване на необходимите документи. Пишете ни за всичко важно, и ние ще отговорим максимално бързо, а след това ще извършим всички дейности още по-бързо.

Изпратете запитането си оттук