Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Съдействие при бракуване на ИТ техника

Ние разбираме важността на коректното и ефективно управление на ненужната стара ИТ техника във корпоративните организации. Затова предлагаме специализирано съдействие за провеждане на инвентаризация и изготвяне на протоколи за бракуване на ИТ оборудване.

Инвентаризация на ИТ техниката

Първата стъпка към правилното управление на ИТ техниката е извършването на детайлна инвентаризация. Нашите експерти предлагат професионални услуги за инвентаризация на вашето оборудване, които включват:
  1. Подробен преглед на всички активи на фирмата включително лаптопи, компютри, монитори, принтери и друго ИТ оборудване.
  2. Оценка на техническото състояние и стойността на всяко устройство.
  3. Съставяне на точен списък с активите и техните параметри.

Издаване на протоколи за бракуване

След успешната инвентаризация, нашите специалисти ви предоставят необходимите протоколи за бракуване на устаряло или повредено ИТ оборудване. Тези протоколи са съобразени с всички правни и регулаторни изисквания и гарантират правилното управление на отпадъците и данните, и съдържат следната важна информация:

  1. Съставяне на точен списък с активите и техните параметри.
  2. Подробен сервизен преглед на всички активи от категориите: сървъри, лаптопи, компютри, таблети, телефонил монитори, принтери и друго ИТ оборудване.
  3. Оценка на техническото състояние и стойността на всяко устройство и вписване в протокола на амотризираността и дефектите му.
  4. Вписване на доказателство за негодността на устройството, обосновавайки се с дефектите или невъзможността за ремонт.

Защо да изберете нашите услуги?

Поверете нашите професионалисти да ви помогнат в управлението на излишното ИТ оборудване във вашата фирма. Ние гарантираме надеждност, ефективност и съответствие с всички стандарти и регламенти. С ИТ Решения вие получавате най-доброто съдействие за инвентаризация и бракуване на ИТ техниката във вашия бизнес.

Свържете се с нас днес, за да започнем да подобряваме управлението на вашата информационна техника!