Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Запазете планетата - рециклирайте лаптопите и компютрите си

С ръста на технологиите и честите софтуерни актуализации, рециклирането на старите лаптопи и компютри става все по-важно. Вместо да ги изхвърляте в кофите за боклук, направете нещо важно и ги предайте за рециклиране.

350 МИЛИОНА

лаптопа се подменят всяка година

Според статистиката на International Data Corporation (IDC), за последните три години са продадени средно 350 милиона лаптопа по целия свят. Това включва продажбите на лаптопи от различни производители и за различни цели – от бизнес и образование до лично ползване. Все повече хора и бизнеси използват лаптопи за своите професионални и лични нужди, което допринася за постоянния ръст на този пазар.

Защо е важно да рециклираме лаптопите и компютрите си?

Спестява природни ресурси

Рециклирането на лаптопи и компютри позволява повторното използване на ценни суровини, като редкоземни материали, метали, пластмаси и стъкло.Това намалява необходимостта от добив на нови суровини и спомага за запазване на природните ресурси.

Намалява замърсяването на околната среда

Когато лаптопите и компютрите се изхвърлят на боклука, те често завършват на депа, където се разлагат и отделят опасни химикали и токсини в околната среда. Рециклирането им предотвратява този риск и намалява замърсяването на почвата и водите.

Създава работни места

Процесът на рециклиране на компютърна техника създава работни места в индустрията за рециклиране и обработка на електронни отпадъци. Това помага за стимулиране на икономиката и създаване на нови възможности за заетост.

Помага за устойчивото бъдеще

Рециклирането на лаптопите и компютри е важна стъпка към по-устойчиво бъдеще. Като създадем култура на рециклиране и възобновяемост, ние помагаме да осигурим по-добра планета за следващите поколения.

Как рециклираме лаптопите и компютрите

Стъпка 1

Изтриване на цялата информация на дисковете и издаване на сертификат за гарантирано унищожаване на информацията.

Стъпка 2

Оценка на работоспособността на лаптопа или компютъра и насочване за рециклиране или повторна употреба. Второто е възможно само след съгласие на собственика на устройството.

Стъпка 3

Разглобяване на цялото устройство на съставните му части и оценка на тяхната работоспособност с цел насочване за материално рециклиране или повторна употреба.

Стъпка 4

Сортиране на частите и изпращане към заводи за претопяване и рафиниране на материалите.

Стъпка 5

Издаване на финален сертификат за рециклиране и изпращането му към собственика на лаптопа. 

Стъпка 6

Процес за подготовка и пренасочване за повторна употреба. След приемане лаптопът се диагностицира и оценява. Ако оценката позволява повторна употреба, ние изготвяме протокол за оценка и ценова оферта за неговото изкупуване (само за клиенти с корпоративни договори). 

Как да рециклирате лаптопите и компютрите си?

Изпратете ни информация за вашите лаптопи и компютри. Напишете ни какви са изискванията ви за тяхното рециклиране: изтриване на данните, ниво на сигурност, начин на удостоверяване и издаване на необходимите документи. Пишете ни за всичко важно, и ние ще отговорим максимално бързо, а след това ще извършим всички дейности още по-бързо.

Изпратете запитането си оттук