Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Как работим - 6 съвместни стъпки

Правенето на бизнес с ИТ Решения е лесно. По-долу описваме как се случва това. Заедно трябва да преминем през 6 внимателно дефинирани стъпки – процес, който непрекъснато развиваме и усъвършенстваме от самото начало.

1

Определяне на вашите нужди

Заедно започваме първоначалното определяне на това дали е рентабилно да започнем процеса за извличане, управление и препродажба на вашето използвано ИТ оборудване. Ако бъде определена потенциална стойност за вас, ние ще сключим споразумение относно условията на доставка, дата за получаване и общи условия.

2

Приемане и изтриване на данните

Оборудването ще бъде взето на уговорен/и адрес/и. Ще го сортираме и проведем функционално тестване в нашия склад. След това внимателно извършваме изтриването на данни в съответствие с приложимите закони, както и в съответствие с нашите собствени очертани стандарти и процедури.

3

Сертифицирано унищожаване

Дефектното и безполезно ИТ оборудване се унищожава с голямо внимание към околната среда. Ако имате продукти, които трябва да бъдат рециклирани, ние гарантираме, че те ще бъдат предоставени само на одобрени за околната среда играчи. Всички наши партньори за сътрудничество са сертифицирани по ISO 14001.

4

Препродажба на оборудването

Функциониращото оборудване с изтрити всички данни вече е готово за препродажба. Естествено, ние гарантираме и премахване на всякакви етикети или други маркировки против кражба.

5

Отчетност и изготвяне на документация

Предоставяме комбиниран отчет и сертификат за изтриване на данни. След това ще уредим с вас оборудването, което може да бъде препродадено, включително всички приспадания за възможни грешки или дефекти.

6

CSR Сертифициране

Вие и вашите колеги можете да дарите част от сумата чрез нашата КСО програма за инициатива, която работи със социална отговорност. Можете сами да изберете инициатива – или ние можем да ви помогнем да намерите такава. Като доказателство за това ще получите нашия CSR сертификат.

Има нужда от нашите действия

Допълнителни отпадъци

Повече от 300 млн. Всяка година се произвеждат компютри и 1 милиард телефона. Увеличеното потребление създава повече отпадъци. ООН изчислява, че годишните електронни отпадъци възлизат на

Твърде малко се рециклира

В Европа сме по-напред в документирано рециклирано ИТ оборудване с 43%. В световен мащаб обаче има само документация за проверени и доказани

ИТ отпадъците са токсични

Електронните отпадъци съдържат вещества като живак, олово, арсен, селен, хром и забавители на горенето. От всички количества по света токсични отпадъци електронните отпадъци възлизат общо на

0 +
Милиона тона
0 %
Рециклирана техника
0 %
От всичкия токсичен отпадък

С нашите услуги вие получавате надеждност, сигурност и екологично извеждане от експлоатация на вашата ненужна ИТ техника. Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да помогнем на вашата организация да постигне своите цели и да управлява ефективно своите ИТ активи.