Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Изтриване на данни от HDD & SSD дискове

Защо е важно изтриването на информацията от дисковете

Използваме софтуера Blancco и White Canyon за надеждно изтриване на данни

Услугата за изтриване на данни на ИТ Решения е най-сигурният начин за изчистване на вашите устройства, носещи данни. С водещ в индустрията софтуер от White Canyon и Blancco ние изтриваме 100% от вашите данни, операционна система и програми. Ние също така предоставяме пълно сертифициране в подкрепа на изтриването на данни на всяко устройство.

Одобрено от основните глобални органи

Според NSA (Агенция за национална сигурност) данните, изтрити от WipeDrive от White Canyon, „се унищожават завинаги, за да направят невъзможно всякакъв вид съдебно възстановяване на данни“. Това е същият CPA сертифициран софтуер, използван от НАСА и Министерството на отбраната на САЩ.

Нашият софтуер за изтриване на данни е напълно съвместим с изискванията, определени от правителствени агенции, правни органи и независими тестови лаборатории по целия свят. Ние предоставяме пълно отчитане и всички данни се унищожават чрез стриктно контролирани процеси със 100% защитена от подправяне одитна пътека, гарантираща пълно и сигурно изтриване на данните.

Екологичен начин за рециклиране на използвано ИТ оборудване

Нашият безопасен и защитен метод за изтриване на данни вдъхва нов живот на нежелан ИТ хардуер, който иначе би бил изпратен на депото. Това поддържа качествената технология в употреба и подкрепя нашата инициатива от нула до депониране.

Ремонтираме над 99% от ИТ оборудването, което получаваме. Това е най-устойчивата налична опция и помага на бизнеса да получи достъп до рентабилна, кръгова технология. В случаите, когато не можем да ремонтираме, ние ще рециклираме етично в съответствие с индустриалните разпоредби.

Ползи от изтриването на данни на IT Recycling

Обезопасени инженерни съоръжения

Работещи до най-високо ниво
стандарти за сигурност

100% защитена от подправяне одитна пътека

С проверен персонал за сигурност.

100% съответствие

Ние сме ангажирани с най-високите нива на сигурност на данните

Изтриваме 100% от вашите данните

Което прави данните на вашата компания напълно невъзстановими

Ние сме експeрти в сектора на ITAD услугите

Ние изтриваме хиляди ИТ устройства всеки месец, като използваме софтуер от White Canyon и Blancco

Осигуряваме пълна документация

Предлагаме пълна документация в подкрепа на изтриването на данните на всяко устройство

Подходящи ли са услугите ни за Вашата компания?

Ако някоя от тези теми е важна за Вас, не се колебайте да ни изпратите запитване от бутона по-долу.