Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Подготовка на ИТ техника за дарение

Подготовка на ИТ техника за дарение

В Reuse.bg вярваме в силата на общността и социалната отговорност. Затова предлагаме специализирани услуги за подготовка на вашата излишна ИТ техника за дарение, като това дава възможност за продължаване на живота на оборудването и неговото полезно приложение отново в обществото.

Какво включва услугата за подготовка за дарение?

Професионална оценка

Нашият екип от експерти извършва професионална оценка на вашата ИТ техника, като определя нейното техническо състояние и възможностите за рециклиране или даряване.

Ремонт и поддръжка

При нужда от почистване, ремонт или обновяване на оборудването, нашите техници се грижат да го възстановят в оптимално състояние.

Изтриване на данни

Съществено е да се гарантира, че всички данни са изтрити надеждно и дисковете са форматирани преди да се дарят. Ние предлагаме професионални услуги за изтриване на информацията, за да защитим вашата чувствителна информация.

Отчитане и осигуряване на документация

Предоставяме документация за извършените процедури за подготовка и изтриване на данни, за да гарантираме прозрачността и сигурността на целия процес.

Какво включва услугата за подготовка за дарение?

В Reuse.bg сме ангажирани с принципите за екологична и социална устойчивост и отговорност. Използвайки нашите услуги за подготовка на ИТ техниката за дарение, вие не само помагате за намаляване на електронните отпадъци, но и подкрепяте общността и устойчивото използване на ресурсите.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги за подготовка на ИТ техниката за дарение, за да помогнете на вашата общност!