Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

Ръководство за безопасност​

заявка за ремонт на принтери

Наистина е важно да се съобразим с безопасността, когато помагаме на хората да поправят повредените си електронни уреди. Винаги трябва да има определен доброволец – отговорник за безопасността на всяко събитие. Не забравяйте да уточните кои са те, преди да започнете ремонта. Това копие от указанията е за справка, вие също трябва да имате подписано и върнато копие на Reuse-ра, домакин на вашето парти.

Първоначални условия и настройки

 • Разклонителите и удължителните кабели трябва да бъдат залепени за пода, където е възможно, встрани от възможни течове и пътеки за минаване на посетителите и домакините.
 • Преди да започнете запояване се консултирайте с домакините на партито. Вентилацията е проблем в някои заведения.
 • Домакините или определеният доброволец по безопасността ще намерят и насочат вниманието ви към пожарогасителите и аварийните изходи. Ако пропуснете това съобщение при началния инструктаж, моля, задължително го поискайте от домакините.
 • Доброволецът, отговарящ за първа помощ, ще бъде обозначен като такъв, когато е налице.

Основни правила

 • Децата трябва да бъдат придружени по всяко време от своите настойници и да стоят на подходящо разстояние от химикали, запояване и опасни инструменти.
 • Когато използвате остри инструменти, винаги ги дръжте или работете далеч от тялото си и използвайте ръкавици.
 • Внимавайте, когато отваряте устройство или използвате каквато и да е сила, тъй като винтовете могат да отхвръкнат (към лицето или очите на някого). Ако това представлява риск, помолете за очила за защита на очите и / или се отдалечете от другите.
 • Внимателно с напитките! Не консумирайте разливащи се напитки на ремонтните маси.

Електричество

**ако имате съмнения или въпроси, намерете домакина, който ще се обади на доброволеца, отговарящ за безопасността **

 • Всички устройства, работещи с електричество, трябва да бъдат тествани, преди да започнете ремонта и след завършването му.
 • Ние не поправяме компонент на устройство, освен ако не можем да тестваме безопасността на цялото устройство на място.
 • Ремонтирайте мрежовото оборудване само ако сте компетентни за това. За да включите захранващ уред, използвайте RCD или специален мрежов изолационен трансформатор. Използвайте изолирани инструменти.
 • Внимавайте за заредени кондензатори, дори много дълго време след изключване на устройството от мрежата. Винаги тествайте с волтметър дали са заредени. Ако са заредени и нямате опит в разреждането им, не продължавайте с ремонта.
 • Сглобете устройството изцяло, преди да го изпробвате под захранване. Ако трябва да изпробвате устройството, докато то е включено в захранващата мрежа и е разглобено, направете това само при наличен втори Reuse-р.
 • Ако усетите мирис на изгоряло, незабавно изключете щепсела на захранващия кабел и след това преценете проблема с нашия Reuse-р.
 • Пазете се от заредени акумулаторни батерии. Ако бъдат окъсени или повредени, те могат да станат токсични и да предизвикат пожар.
 • Обикновено не ремонтираме електроинструменти или електрически апарати с висока мощност. Можем да правим изключения, но те ще бъдат предадени на много опитни доброволци. Ако се съмнявате, попитайте организатора.
 • За всяко старо електрическо устройство винаги проверявайте дали мрежовия щепсел е здрав и отговаря на стандартите.
 • Ако устройство е с прекъснати електрическите вериги, може да го свържете само след като сте сигурни, че сте намерили и коригирали проблема.

Използване на метални флакони и химикали

 • Дръжте ги далеч от пламък или пряка слънчева светлина.
 • Не пръскайте запалима или летлива течност върху електрическа верига под напрежение или близо до поялник.
 • Дръжте химикали като разтворители далеч от други хора, особено деца.