Reuse BG

Заявка за дарение на електроуреди, мебели или книги

Ако имате ненужен работещ уред, мебели или книги, може да го дарите за нашите каузи. Приемаме като дарение само работещи и годни за употреба предмети. Транспортът до нашия склад в София е за Ваша сметка. 

Те ще бъдат дарени на нуждаещи се домове или продадени (ако има шанс за това), а приходите от тези продажби ще бъдат използвани за закупуване на инструменти за нашите майстори-доброволци. Ако не се продадат до месец, ще бъдат за изпратени за рециклиране, а Вие ще бъдете информирани подробно за тяхната съдба. 

Вие трябва да доставите дарения от вас предмет до склада ни в София. Може и да го изпратите по куриер за Ваша сметка.

Ние можем да поемем извозването само на големи работещи уреди (перални, миялни, сушилни, хладилници, фризери, печки, климатици) от Вашия дом или офис, само ако в града ви ще се провежда наше Reuse парти. Отбележете в полето Допълнителна информация адреса и желанието си да предадете по този начин уреда.  

Забележка: използвайте тази форма само за големи работещи уреди или мебели, които искате да дарите за каузата ни. Малките уреди и книгите изпратете по куриер или просто донесете на партито.