Reuse BG

Ценим старата ви ИТ техника

РЕЗИДЕНЦИЯ БАБА

Резиденция Баба е една дълго бленувана мечта

Свързваме потенциала на младежи от града със знанието на възрастни хора в обезлюдяващи се села в един иновативен социално-предприемачески модел, в който използваме дизайн-мислене, умения за теренни етноложки проучвания и… простичката мъдрост от живота на село – при баба – за период от четири до шест седмици!

Ние вярваме и си доказахме на практика, че невероятните възрастни хора, които срещаме в разноликите български села, могат и искат да предадат изчезващи традиции и практики, а младите хора могат да бъдат полезни, за да се включат възрастните отново като активни граждани на обществото ни.  

Ще си имате баба или дядо, които разчитат на Вашата помощ

Ако имате работещ или повреден уред, може да го донесете и дарите на някое от Reuse партита на Резиденция Баба.